Bravo Tritico เครื่องพลาสเจอร์ไรซ์และทำไอศกรีมในตัว

Product Description

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นส่วนพาสเจอร์ไรส์ (ให้ความร้อน) และส่วนที่สองสำหรับปั่นให้เป็นไอศกรีม ทำมาจากสแตนเลสตีล ใบพัดสแตนเลส โถจุ 6 ลิตร ทำไอศกรีมได้ 3 – 4 กก เวลาในการปั่นไอศกรีมต่อครั้ง ใช้เวลาภายใน 9 – 12 นาที รวมพาสเจอร์ไรซ์ และ ปั่นเย็น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bravo Tritico เครื่องพลาสเจอร์ไรซ์และทำไอศกรีมในตัว”