เด็กซ์โตส (Dextrose) 5 กก. วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

เด็กซ์โตส (Dextrose) 5 กก.