เด็กซ์โตส (Dextrose) 25 กก. วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

เด็กซ์โตส (Dextrose) 25 กก.