เด็กซ์โตส (Dextrose) 1 กก. วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

เด็กซ์โตส (Dextrose) 1 กก.