กลูโคสพาวเดอร์ (Glucose Powder) 5 กก. วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

กลูโคสพาวเดอร์ (Glucose Powder) 5 กก.