กลูโคสพาวเดอร์ (Glucose Powder) 20 กก. วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

กลูโคสพาวเดอร์ (Glucose Powder) 20 กก.