กลูโคสพาวเดอร์ (Glucose Powder) 1 กก. วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

กลูโคสพาวเดอร์ (Glucose Powder) 1 กก.