Gelato Advance For Business Private :Gelato Advance For Business Private

head_the-joyest copy

ชื่อหลักสูตร :Private Course Gelato Advance for Business

เหมาะสำหรับ :เป็นการเรียนตัวต่อตัว กับคุณครูผู้สอน นักเรียนสามารถเลือกสูตรที่ต้องการเรียนได้ และเลือกวันเรียนได้ พร้อมปรึกษาฟรีเรื่องการเปิดร้าน : เป็นหลักสูตรของการคิดค้นสูตรด้วยตัวเอง โดยการคำนวณแบบมีหลักการที่ถูกต้อง เหมาะกับผู้ต้องการเปิดร้าน หรือ เปิดร้านอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาสูตร เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของธุรกิจไอศกรีม และ เคล็ดลับความอร่อย หลักสูตรนี้ห้ามพลาด

ระยะเวลาเรียน :2 วัน (สำหรับคำนวณสูตร พัฒนาสูตร และฝึกปฏิบัตให้เปิดร้านได้จริง)

เวลาเรียน :  9:00 – 15:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :1 – 4 ท่าน

ค่าเรียน : 1 ท่าน 23,000บาท    เรียน 2 ท่านราคาพิเศษเหลือ  25,000 บาท

เรียนมากกว่า 2 ท่าน สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้โดยตรง

เนื้อหา : เรียนรู้หลักการทำไอศกรีม Gelato , Sherbet และ Sorbet แบบอิตาเลี่ยนแท้ ๆ ในแบบเจาะลึก โดยคุณสามารถนำไปทำไอศกรีมได้ทุกประเภท  ไม่ต้องทำตามสูตรอีกต่อไป ในเมื่อคุณอยากสามารถคิดสูตรได้ด้วยตัวเอง ลองลงมือทำจริง ทุกสูตร  เช่น Chocolate Gelato, FereroRocher , Fresh Vanilla, Blueberry Yogurt, Mango Sorbet, Passion Fruit Sorbet,Tomato Sorbet, Pineapple Sorbet และ อื่นๆ

 

****คุณสมบัติของผู้เรียน รับทุกวุฒิการศึกษาเพียงแค่คุณมีพื้นฐานในการทำไอศกรีมเบื้องต้น เพราะเราเน้นการเรียนแบบเป็นกลุ่มย่อย และสอนอย่างละเอียดโดยอาจารย์ผู้สอนสามารถสอบถามเกี่ยวกับการคำนวณสูตรไอศกรีมได้ตลอดค่ะ*****

ถ้าอยากได้มิตรแท้ ในการทำไอศกรีม และ ประกอบธุรกิจ เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคอยให้คำปรึกษาให้ท่านประสบความสำเร็จ

5

 

Day 1

 

9:00 – 9:15 ประวัติความเป็นมาของ Gelato, Sherbet, Sorbetto   รวมทั้งข้อแตกต่างของ Gelato, Sherbet, Sorbetto

9:15 – 9:45 โครงสร้าง และ องค์ประกอบต่างๆ ในไอศกรีมประเภทต่างๆ เพื่อให้ ทราบหลักการในการนำไปปรับสูตรให้เนื้อไอศกรีมออกมามีคุณภาพสูง

9:45 – 10:00 อุณหภูมิที่เหมาะสมในขั้นตอนการทำเจลาโต้ และ ซอร์เบท เพื่อให้ได้ไอศกรีมเนื้อดี คงสภาพรสชาด และกลิ่นที่หอม

10:00 – 10:30 กระบวนการผลิตเจลาโต้ ทั้งแบบทำขาย และ เทคนิคการทำเจลาโต้ที่บ้านพื่อให้เนื้อสัมผัสเนียนดี

10:30 – 11:00 การเลือกใส่ส่วนผสมต่างๆ ใน Gelato และ Sorbet โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในส่วนผสมนั้น เพื่อให้เจลาโต้ รสชาด และเนื้อสัมผัสดี เช่น ไข่, ผลิตภัณฑ์นม, ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน, Paste ต่างๆ, ท็อปปิ้ง, ผลไม้

11:00 – 11:15  พักเบรค และพูดคุยตอบคำถามเบื้องต้น

11:15 – 11:45  หลักการคำนวณสูตรซอร์เบททำให้ได้เนื้อนเนียนแบบอิตาลี่ ไม่เป็นเกร็ดน้ำแข็ง และ แบบฝึกหัดการคำนวณ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณสูตรได้ด้วยตัวเอง

11:45 – 12:00 การคำนวณเพื่อให้ได้ซอร์เบท์อุณหภูมิที่เหมาะสมในตู้แช่ไอศกรีมแต่ละประเภท และการปรับสูตร เป็นการเรียนรู้หลักการปรับสูตร เพื่อไม่ให้ซอร์เบท์ ของท่านแข็ง หรือ เหลวเกินไปในตู้แช่เดียวกัน

12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน (ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้)

13:00 – 15:00 เริ่มปฏิบัติการทำซอร์เบท์ จากการคำนวณในช่วงเช้า ประมาณ 4 – 6 รสชาด

15:00 – 15:30 เทคนิคการทำซอร์เบท์ ไซรัป (Sorbet syrup) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับซอร์เบท์ผลไม้แบบต่างๆ รวมทั้ง สูตรการทำซอร์เบท์ ซอร์เบท์ไซรัปอีกมากกว่า 20 สูตร

15:30 – 16:00 ปฏิบัติการทำซอร์เบท์โดยนำ ซอร์เบท์ ไซรัป มาประยุกต์ใช้

16:00 – 16:30 ตอบคำถาม

 

Day 2

 

9:00 – 9:15 ทบทวนแบบฝึกหัดการคำนวณสูตรซอร์เบท์

9:15 – 9:45 โครงสร้าง และ องค์ประกอบหลักในเชอร์เบท์ และ การคำนวณสูตรเชอร์เบท

9:45 – 10:15 การทำไอศกรีม Yogurt แบบต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และ หอมอร่อย เนื้อเนียน

10:15 – 10:30 พักเบรค และตอบปัญหา

10:30 – 11:30 องค์ประกอบหลักใน Gelato White base & Yellow base และการคำนวณสูตร และการประยุกต์ใช้

11:30 – 12:00 การคำนวณเพื่อให้ได้เจลาโต้อุณหภูมิที่เหมาะสมในตู้แช่แต่ละประเภท และการปรับสูตร

12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน (ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้)

13:00 – 15:00 ปฏิบัติการทำเจลาโต้ สูตรจากการคำนวณในช่วงเช้า ประมาณ 4 รสชาด และเรียนรู้เทคนิคการใช้ส่วนผสมสด และ pasteต่างๆ

15:00- 15:30 ปฏิบัติการทำเจลาโต้ โดยใช้ขั้นตอน, เทคนิค และ เครื่องมือ แบบในโรงแรม หรือ ร้านไอศกรีมใหญ่ๆ

15:30 – 16:00 เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าเจลาโต้

16:00 – 16:30 การคำนวณต้นทุนในการทำเจลาโต้ และ ซอร์เบท์ แบบอิตาเลี่ยน รวมทั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ในการเปิดธุรกิจเจลาโต้ รวมทั้งการลงทุนทำร้านเจลาโต้ ตอบคำถาม และ แบ่งไอศกรีมกลับบ้าน
รายละเอียดและเงื่อนไข :

1.สำหรับการเรียนเป็นกลุ่ม จำกัดผู้เรียนไม่เกิน 10 ท่าน/ กลุ่ม และคอร์สเรียนจะเปิดต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย 6 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น

2.ดำเนินการสอนเป็นภาษาไทย

3.ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.กรณีลงทะเบียนเรียนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ถ้าไม่มาเรียน ถือว่าสละสิทธิ์

5.สงวนสิทธิ์ให้บริการสำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น และกรุณาชำระเงินจองล่วงหน้า เพื่อรักษาสิทธิ์ก่อนจำนวนนักเรียนเต็ม

6.สามารถโทรสำรองวันและเวลาเรียนล่วงหน้าก่อนเข้ารับการบริการ 1 – 2 สัปดาห์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081- 552-6620

7.เปิดบริการวันจันทร์ – เสาร์: 9.00 น. – 18.00 น. สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางร้านโดยตรง

ประวัติผู้สอน :  คุณนิมณิชา  กรรณเลขา

48244