อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) 500 กรัม วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) 500 กรัม