หางนมผง (Skim Milk Powder) 1 กก. วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

หางนมผง (Skim Milk Powder) 1 กก.