สารให้ความคงตัว สำหรับไอศกรีมเชอเบท,ซอร์เบท์ (Stabilizer-Fruit) 500 กรัม วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

สารให้ความคงตัว สำหรับไอศกรีมเชอเบท,ซอร์เบท์ (Stabilizer-Fruit) 500 กรัม