สารให้ความคงตัว สำหรับไอศกรีมเชอเบท,ซอร์เบท์ (Stabilizer-Fruit) 2 กก. วัตถุดิบในการทำไอศกรีม

สารให้ความคงตัว สำหรับไอศกรีมเชอเบท,ซอร์เบท์ (Stabilizer-Fruit) 2 กก.