สารให้ความคงตัว สำหรับไอศกรีมเชอเบท,ซอร์เบท์ (Stabilizer-Fruit) 2 กก.

สารให้ความคงตัว สำหรับไอศกรีมเชอเบท,ซอร์เบท์ (Stabilizer-Fruit) 2 กก.

รหัสสินค้า: ING013. หมวดหมู่: .