Ice Cream & Gelato Advance Ice Cream & Gelato Advance

head_the-joyest copy ชื่อหลักสูตร:  Ice Creamand Gelato Advance Course for Business เหมาะสำหรับ : เป็นหลักสูตรของการคิดค้นสูตรด้วยตัวเอง โดยการคำนวณแบบมีหลักการที่ถูกต้อง เหมาะกับผู้ต้องการเปิดร้าน หรือ เปิดร้านอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาสูตร เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของธุรกิจไอศกรีม และ เคล็ดลับความอร่อย หลักสูตรนี้ห้ามพลาด ระยะเวลาเรียน :2 วัน (สำหรับคำนวณสูตร พัฒนาสูตร และฝึกปฏิบัตให้เปิดร้านได้จริง) เวลาเรียน :  9:00 – 15:30 จำนวนผู้เข้าอบรม : 6 – 8 ท่าน ค่าเรียน : 9,500 เนื้อหา :  เรียนรู้หลักการทำไอศกรีม Gelato , Sherbet และ Sorbet แบบอิตาเลี่ยนแท้ ๆ ในแบบเจาะลึก โดยคุณสามารถนำไปทำไอศกรีมได้ทุกประเภท ไม่ต้องทำตามสูตรอีกต่อไป ในเมื่อคุณอยากสามารถคิดสูตรได้ด้วยตัวเอง ลองลงมือทำจริง ทุกสูตร  เช่น Chocolate Gelato, FereroRocher , Fresh Vanilla, Blueberry Yogurt, Mango Sorbet, Passion Fruit Sorbet,Tomato Sorbet, Pineapple Sorbet และ อื่นๆ คุณสมบัติของผู้เรียน : รับทุกวุฒิการศึกษาเพียงแค่คุณมีพื้นฐานในการทำไอศกรีมเบื้องต้น เพราะเราเน้นการเรียนแบบเป็นกลุ่มย่อย และสอนอย่างละเอียดโดยอาจารย์ผู้สอนสามารถสอบถามเกี่ยวกับการคำนวณสูตรไอศกรีมได้ตลอดค่ะ ถ้าอยากได้มิตรแท้ ในการทำไอศกรีม และ ประกอบธุรกิจ เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคอยให้คำปรึกษาให้ท่านประสบความสำเร็จ

 

เนื้อหา Day 1 9:00 – 9:15 ประวัติความเป็นมาของ Gelato, Sherbet, Sorbetto   รวมทั้งข้อแตกต่างของ Gelato, Sherbet, Sorbetto 9:15 – 9:45 โครงสร้าง และ องค์ประกอบต่างๆ ในไอศกรีมประเภทต่างๆ เพื่อให้ ทราบหลักการในการนำไปปรับสูตรให้เนื้อไอศกรีมออกมามีคุณภาพสูง 9:45 – 10:00 อุณหภูมิที่เหมาะสมในขั้นตอนการทำเจลาโต้ และ ซอร์เบท เพื่อให้ได้ไอศกรีมเนื้อดี คงสภาพรสชาด และกลิ่นที่หอม 10:00 – 10:30 กระบวนการผลิตเจลาโต้ ทั้งแบบทำขาย และ เทคนิคการทำเจลาโต้ที่บ้านพื่อให้เนื้อสัมผัสเนียนดี 10:30 – 11:00 การเลือกใส่ส่วนผสมต่างๆ ใน Gelato และ Sorbet โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในส่วนผสมนั้น เพื่อให้เจลาโต้ รสชาด และเนื้อสัมผัสดี เช่น ไข่, ผลิตภัณฑ์นม, ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน, Paste ต่างๆ, ท็อปปิ้ง, ผลไม้ 11:00 – 11:15  พักเบรค และพูดคุยตอบคำถามเบื้องต้น 11:15 – 11:45  หลักการคำนวณสูตรซอร์เบททำให้ได้เนื้อนเนียนแบบอิตาลี่ ไม่เป็นเกร็ดน้ำแข็ง และ แบบฝึกหัดการคำนวณ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณสูตรได้ด้วยตัวเอง 11:45 – 12:00 การคำนวณเพื่อให้ได้ซอร์เบท์อุณหภูมิที่เหมาะสมในตู้แช่ไอศกรีมแต่ละประเภท และการปรับสูตร เป็นการเรียนรู้หลักการปรับสูตร เพื่อไม่ให้ซอร์เบท์ ของท่านแข็ง หรือ เหลวเกินไปในตู้แช่เดียวกัน 12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน (ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้) 13:00 – 15:00 เริ่มปฏิบัติการทำซอร์เบท์ จากการคำนวณในช่วงเช้า ประมาณ 4 – 6 รสชาด 15:00 – 15:30 เทคนิคการทำซอร์เบท์ ไซรัป (Sorbet syrup) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับซอร์เบท์ผลไม้แบบต่างๆ รวมทั้ง สูตรการทำซอร์เบท์ ซอร์เบท์ไซรัปอีกมากกว่า 20 สูตร 15:30 – 16:00 ปฏิบัติการทำซอร์เบท์โดยนำ ซอร์เบท์ ไซรัป มาประยุกต์ใช้ 16:00 – 16:30 ตอบคำถาม Day 2 9:00 – 9:15 ทบทวนแบบฝึกหัดการคำนวณสูตรซอร์เบท์ 9:15 – 9:45 โครงสร้าง และ องค์ประกอบหลักในเชอร์เบท์ และ การคำนวณสูตรเชอร์เบท 9:45 – 10:15 การทำไอศกรีม Yogurt แบบต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และ หอมอร่อย เนื้อเนียน 10:15 – 10:30 พักเบรค และตอบปัญหา 10:30 – 11:30 องค์ประกอบหลักใน Gelato White base & Yellow base และการคำนวณสูตร และการประยุกต์ใช้ 11:30 – 12:00 การคำนวณเพื่อให้ได้เจลาโต้อุณหภูมิที่เหมาะสมในตู้แช่แต่ละประเภท และการปรับสูตร 12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน (ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้) 13:00 – 15:00 ปฏิบัติการทำเจลาโต้ สูตรจากการคำนวณในช่วงเช้า ประมาณ 4 รสชาด และเรียนรู้เทคนิคการใช้ส่วนผสมสด และ pasteต่างๆ 15:00- 15:30 ปฏิบัติการทำเจลาโต้ โดยใช้ขั้นตอน, เทคนิค และ เครื่องมือ แบบในโรงแรม หรือ ร้านไอศกรีมใหญ่ๆ 15:30 – 16:00 เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าเจลาโต้ 16:00 – 16:30 การคำนวณต้นทุนในการทำเจลาโต้ และ ซอร์เบท์ แบบอิตาเลี่ยน รวมทั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ในการเปิดธุรกิจเจลาโต้ รวมทั้งการลงทุนทำร้านเจลาโต้ ตอบคำถาม และ แบ่งไอศกรีมกลับบ้าน รายละเอียดและเงื่อนไข : 1.สำหรับการเรียนเป็นกลุ่ม จำกัดผู้เรียนไม่เกิน 10 ท่าน/ กลุ่ม และคอร์สเรียนจะเปิดต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย 6 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น 2.ดำเนินการสอนเป็นภาษาไทย 3.ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4.กรณีลงทะเบียนเรียนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ถ้าไม่มาเรียน ถือว่าสละสิทธิ์ 5.สงวนสิทธิ์ให้บริการสำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น และกรุณาชำระเงินจองล่วงหน้า เพื่อรักษาสิทธิ์ก่อนจำนวนนักเรียนเต็ม 6.สามารถโทรสำรองวันและเวลาเรียนล่วงหน้าก่อนเข้ารับการบริการ 1 – 2 สัปดาห์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081- 552-6620 7.เปิดบริการวันจันทร์ – เสาร์: 9.00 น. – 18.00 น. สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางร้านโดยตรง ประวัติผู้สอน :  คุณนิมณิชา  กรรณเลขา 48244 ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ  Northumbrai University ประเทศอังกฤษ

ประวัติเพิ่มเติม

 • จบทางด้านการทำไอศกรีมแนวGelato จากประเทศอิตาลี
 • จบทางด้านการทำไอศกรีมแนวGelato จากสถาบันGelato Specialist สิงคโปร์
 • จบทางด้านเบเกอรี่ จากสถาบันศิลปศาสตร์การอาหาร
 • จบทางด้าน เทคโนโลยี ไอศกรีม จากสถาบันTharp &  Young On Ice cream by Tharps Food Technology  & Steven Young Worldwide from USA
 • จบทางด้านไอศกรีมและเบเกอรี่ จากหลายๆ สถาบันในเมืองไทย

วิทยากรรับเชิญ

 • MC รับเชิญ และทำไอศกรีมโชว์ ในงานIce cream festival ที่ เซ็นทรัลบางนา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และอื่นๆ
 • วิทยากรรับเชิญในหัวข้อ การทำธุรกิจ เจลาโต้และworkshop ในงาน SME Thailand
 • Presenter รับเชิญบนเวที ในงานThailand Bakery and Ice cream
 • การทำไอศกรีมในงานสร้างอาชีพของนิตยสารโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์
 • วิทยากรรับเชิญใน เซ็นทรัล บัณฑิตน้อย
 • วิทยากรรับเชิญพิเศษ ในองค์กรชั้นนำต่างๆ อีกหลายแห่ง
 • วิทยากรสาธิตการทำไอศกรีม ในงานThaifex
 • วิทยากรสาธิตการทำขนม ในงานSweet Stories@ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 • วิทยากรรับเชิญในงานThailand International Food @เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนทำไอศกรีม และเบเกอรี่

ประสบการณ์ผู้สอน

 • วิทยากรรับเชิญ ใน เซ็นทรัล บัณฑิตน้อย
 • วิทยากรรับเชิญบนเวที ในงานThailand Bakery and Ice cream
 • วิทยากรรับเชิญในหัวข้อ การทำธุรกิจเจลาโต้ และ workshop ในงานSME Thailand
 • วิทยากรรับเชิญในงานSweet Story
 • แขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ ชื่อรายการเด็ดเศรษฐกิจทางช่อง7
 • แขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ ชื่อรายการคลินิคเถ้าแก่ทางช่องASTV
 • แขกรับเชิญในรายการเวทีผู้หญิง ทางคลื่นวิทยุFM 90.5
 • แขกรับเชิญในรายการSME Thailand ทางคลื่นวิทยุFM 102
 • แขกรับเชิญในรายการBusiness Solution  ทางคลื่นวิทยุFM 90.5
 • วิทยากรรับเชิญในงานสร้างอาชีพของนิตยสารโอกาสธุรกิจแฟรนไชน์
 • บทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
 • บันทึกรายการและบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับไอศกรีมGelato รายการเคเบิลทีวี ช่องintv
 • บทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลลัมน์เวทีผู้หญิง
 • วิทยากรรับเชิญในงานIce cream festival จากเซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และ อื่นๆ
 • วิทยากรรับเชิญพิเศษ ในองค์กรชั้นนำ และสื่อต่างๆ อีกหลายแห่ง

การทำงาน เริ่มทำธุรกิจ  โดยจดทะเบียนในนาม บริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด

 • นำเข้า และจำหน่าย เครื่องทำไอศกรีม
 • อุปกรณ์เกี่ยวกับไอศกรีม และ เบเกอรี่
 • วัตถุดิบในการทำไอศกรีม
 • คอร์สสอนทำไอศกรีม และ เบเกอรี่
 • รับพัฒนาสูตรไอศกรีม แนวไทยๆ และ แนวแปลกใหม่ ใส่ไอเดีย
 • ร้านไอศกรีม
 • รับปรึกษา เกี่ยวกับธุรกิจไอศกรีม

  

GET IN TOUCH

 • บริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด Club Sweety/LoveLoad 288/24 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด. อ.ปากเกร็ด. จ.นนทบุรี 11120 Call : 02-964-0110 / 081-552-6620 / 088-896-8083 / 081-436 9998 sale.n2ice2@gmail.com / n2iceclubsweety@gmail.com Line ID : nimmiclubsweety Facebook : www.facebook.com/clubsweetyicecream www.facebook.com/loveloadicecream