บริการของเราServices

  Workshop & Catering

  • รับจัดกิจกรรม Workshop ไอศครีมทั้งในและนอกสถานที่
  • รับจัด Catering
  • รับออกแบบรถชาติไอศครีมความความต้องการ
  • รับปรึกษาทางด้านการออกแบบและเปิดธุรกิจไอศครีม
  • รับจัดสัมนาทางด้านไอศครีมและเบเกอรี่

ct

 

 

s2

 Fixing & Rent

  • บริการซ่อมเครื่องและอุปกรณ์
  • บริการยืมเครื่องระหว่างซ่อม
  • บริการเช่าเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ
  • บริการตรวจเช็คระบบ
  • จำหน่ายอะไหล่

ct

Serviceman copy